OCMW Turnhout

Care center wayfinding experience
MAXIMALdesign won the pitch for the care centre project in Turnhout. The goals were develop a full interior concept with comfort, a home feeling and wayfinding as key words. The final concept was written into a design guide for the execution to be ready for the grand opening on May 25th.
No items found.

Het bouwen van een nieuw woonzorgcentrum voor 132 bewoners was voor OCMW Turnhout één van de topprioriteiten van de voorbije politieke legislatuur. Qua architectuur, technologie en ecologie wisten we dat we kwalitatief erg sterk stonden. Het interne keuzeproces met het oog op het vertalen van onze klantgerichte visie in organisatie, inrichting en “look en feel” van ons nieuw woonzorgcentrum deed ons echter beseffen dat we op dit vlak kennis en expertise misten. Onze zoektocht naar expertise bracht ons in contact met “service design” als discipline, waarin MAXIMALdesign ons overtuigde door visie en inzicht. De samenwerking met Maxime en zijn team werd een verhaal van partnerschap waarin de kunst om “onze” visie te capteren, door nieuwe inzichten ons verder te doen kijken dan wat voor de hand ligt en dit te vertalen naar inrichting en organisatie, erg sterk was. Maxime heeft het proces “met” en op maat van onze organisatie gelopen en niet zozeer “voor” ons en dat is een kwaliteit. Het eindresultaat van het project mag er dan ook zijn! Doordat we MAXIMALdesign pas in een latere fase van het project aan boord genomen hebben, konden we (nog) niet alle ideeën in praktijk omzetten. Dit is voor ons dan ook het belangrijkste leerpunt. Als klantgerichte organisatie zijn we overtuigd geraakt van de meerwaarde van een investering in service design. In toekomstige projecten moeten voor ons van bij de start service design én architectuur hand in hand gaan!

 Jeroen Peeters / Directeur Sociale Zaken / OCMW Turnhout